top of page

Insektshotell

Erbjud insekterna platser för att söka skydd, övervintra och föröka sig.

IMG_0439X.jpg

Insektshotell eller insektsholkar har med tiden blivit ett vanligt inslag i svenska parker och trädgårdar. Dessvärre är kvalitén på insektshotell i handeln ofta undermålig.

 

Vår filosofi grundar sig på att kombinera vetenskapliga rön med beprövade metoder för att skapa insekthotell som verkligen fungerar. Vi vänder oss i första hand till kommuner, företag, fastighetsägare och liknande kunder. 

Målet är att kunna erbjuda ett stort antal modeller som tillgodoser olika arters krav på yngelmiljöer. Biophorias första modell för hållevande vildbin (och andra stekelarter) har redan börjat säljas och beskrivs nedan. Fler modeller är under utveckling och redan nu erbjuds platsbyggda lösningar med bambu, vass och olika sorters sand/ler-blandingar.

Bi-Skrapan - Ett höghus för vildbin

Biophorias första insektshotell erbjuder den optimala boplatsen för hållevande biarter.

Bi-Skrapan är utformad specifikt för att erbjuda optimala förhållanden för hållevande bin. Formatet är valt med omsorg både för att fungera på platser med begränsad yta och för att passa in i binas sökbild av högstubbar som är en viktig naturlig livsmiljö. 

Hålen utgörs av frästa spår i plattor som staplas ovanpå varandra (se bild nedan). Detta tillåter hål-dimensioner som passar hållevande bin perfekt. Djup och diameter erbjuder yngelplatser för samtliga svenska arter. Dessutom kan hålen riktas efter kundens önskemål för att särskilt tilltala specifika arter. Ytterligare en fördel är att Bi-Skrapan kan monteras isär och varje platta rengöras vid problem med parasiter, mögel och sjukdomar, något som alltid drabbar en del gångar i bihotell när de använts ett par säsonger.

Bi-Skrapan är tillverkad av högkvalitativa och hållbara material som är både säkra för bina och hållbara över tiden. Den del där bina kan anlägga yngelceller består av av det extremt vädertåliga materialet Tricoya och övriga delar av cement, cortenstål och rostfritt stål.

Genom att välja Bi-Skrapan får ni inte bara en elegant och platsbesparande lösning för insekternas livsmiljö, utan också en möjlighet att främja pollineringen och bevara den biologiska mångfalden i er omgivning.

Pris: 15 000 exkl. moms
Mejla erik.cederberg@biophoria.se för att diskutera leveransalternativ.

Bihotell_edited.jpg
Kruka 1.jpg
Bihotell - närbild - roterad.jpg

Bi-Skrapan har ett grönt tak med torktåliga växter.

Ett robust nät skyddar binas boplatser från hackspettsangrepp.

Skräddarsydda lösningar

Biophoria erbjuder skräddarsydda lösningar av insektshotell för olika parkmiljöer.

Vi förstår att varje park har sin egen karaktär och att varje biart har specifika preferenser. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar just er grönytedesign. 

Vi använder noggrant utvalda material av högsta kvalitet för att konstruera våra insektshotell. Varje hotell kan anpassas med olika typer av boplatser, såsom vertikala sandhak, bambustjälkar, vass, borrat trä och lerväggar (se exempel i bilderna nedan). Genom att erbjuda en variation av bostäder kan vi locka en bredare mångfald av vilda bin och därigenom främja den biologiska mångfalden.

Vi bistår med konsultation kring placering för att maximera chansen att bin kommer att flytta in och trivas. Vi utformar informationsskyltar till hotellen för de kunder som önskar detta.

Pris kommer an på utformning och typ av insektshotell.

Mejla erik.cederberg@biophoria.se för mer information

IMG_0382.JPG

Insektshotell utmed husvägg i Mönsterås bredvid en nyanlagd pollinatörspark.

IMG_0390.JPG

Insektshotell i Mönsterås med vertikala sandväggar för arter som gräver ut sina yngelkammare själva.

IMG_0388.JPG

Vass, bambu och vetestjälkar för olika hållevande arter. Bild på insektshotell i Mönsterås.

IMG_0417.JPG

Insektshotell i Mönsterås med samma bogångar som Biophorias Bi-Skrapa. Öppningarna är vridna åt olika håll för ökad variation.

Insektshotell vid Kalmar Dämme med vertikal sandvägg. Tak som regnskydd och kapillärspärr av sten underst för att undvika att fukt stiger upp i sanden.

Särskild hänsyn har tagits för att göra blandning porös och finkornig, så att alla arter, även de minsta, ska kunna gräva gångar här.

bottom of page