top of page

Endagskurs i insektsträdgård

Skapa en trädgård för alla underbara småkryp!

Lördagen den 8/7 erbjuder Biophoria en heldagskurs i att skapa livsutrymme för insekter i trädgården. Vi lär oss både om trädgårdens utformning och växtval, samt konstruktion av olika sorters insektsholkar och andra boplatser.

Pris: 1500 kr
Anmälan till: erik.cederberg@biophoria.se
OBS! Anmälan är bindande. Glöm inte att skicka med faktureringsuppgifter.

Kursen leds av Erik Cederberg. Erik är självlärd inom trädgård och grundar sig i den tyska Naturgarten-traditionen och hämtar inspiration från trädgårdspionjärer som Peter Korn och John Little. Utgångspunkten är att design, utformning och anläggning måste grunda sig i tanken om samevolution; att organismerna i vår natur utvecklats tillsammans och är beroende av varandra.

Vi startar dagen med frukost i Biophorias Trädgård hemma hos Erik. Vi går igenom dagens schema tillsammans, sedan beger vi oss till den första anhalten för dagen; Jordtorpsåsens naturreservat på Öland. I reservatet kommer vi att undersöka de olika habitat som finns där och se vilka insekter vi kan hitta. Erik kommer även berätta om de olika livsmiljöerna och vilka insekter som är beroende av dem. Efter besöket på Jordtorpsåsen äter vi lunch på Arontorps Kroppkakor och Mat i Arontorp på Öland. Eftermiddagen inleder vi i träslöjdssalen på Funkaboskolan i Kalmar där vi lär oss bygga olika typer av insektsholkar. Huvudfokus kommer vara holkar för solitärbin.
Vi avslutar dagen med att titta på insektsanpassningar och holkar i Biophorias trädgård.

Lördag 8/7

8.00 Biophorias trädgård hemma hos Erik på Duvstigen 2
9.15 Naturreservatet Jordtorpsåsen på Öland
12.00 Lunch (ingår) på Arontorps kroppkakor
13.30 Funkaboskolan, Kalmar
16.00 Biophorias trädgård
17.30 Avslut

 

Vi samåker till platserna.

Vid färre än fyra deltagare ställs kursen in. Besked ges senast två veckor innan.

bottom of page